PERSPEKTIVA absolventů

Perspektiva absolventů vysokých a středních škol s technickým zaměřením

Studentům nabízíme v průběhu studia:

 • Možnost zapojení se do stipendijního programu
  • finanční příspěvek na studium v průběhu školního roku
 • Možnost vykonání odborné praxe
 • Možnost konzultace bakalářských a diplomových prací
 • Možnost stáží a brigád

Požadavky na uchazeče:

 • Studium technického oboru příbuzného oblastem podnikání společnosti ZVVZ (strojírenství...) 
 • Dobré studijní výsledky
 • Dobré znalosti cizího jazyka
 • Zájem o další osobnostní rozvoj

Od stipendistů očekáváme:

 • Uzavření stipendijní smlouvy se společností ZVVZ
 • Účast na pracovní stáži ve společnosti ZVVZ v průběhu studia
 • Po řádném dokončení studia nástup do zaměstnání ve společnosti ZVVZ

Jaké výhody přináší program ZVVZ studentům:

 • Možnost získat pracovní zkušenosti ještě při studiu
 • Možnost poznat firemní kulturu a zaměstnance v ZVVZ
 • Možnost nástupu ihned po ukončení studia do zaměstnání