Pro studenty a absolvoventy SŠ

Máme zájem o absolventy strojírenských oborů středních průmyslových škol, kteří u nás mohou úspěšně rozvíjet získané znalosti.

Během prvních měsíců na nové pozici procházíte adaptačním programem, jehož účelem je usnadnit Vám vstup do firmy a minimalizovat stresové faktory, které s sebou první zaměstnání přináší. Seznámíte se s organizační strukturou firmy, poznáte klíčové spolupracovníky, výrobkové portfolio, aktuální i potencionální projekty, zkrátka vše, co potřebujete pro úspěšné zapracování.

Naše spolupráce nemusí začít až nástupem do firmy, už během studia je možné se navzájem poznat blíže. V současné době máme kromě SOŠ a SOU v Milevsku velmi dobrou partnerskou spolupráci s dalšími středními školami např. SPŠSS v Táboře,  COP v Sezimově Ústí, SPŠ v Písku a Strakonicích.

Po dohodě s vedením školy lze zajistit pro studenty výkon odborné praxe na našich pracovištích. Žáci tak často poprvé okusí atmosféru velké firmy a mohou již konkretizovat své představy o budoucím zaměstnavateli.  

Studenti mají možnost zpracovat pod dohledem našich odborníků v roli konzultantů závěrečnou ročníkovou práci k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů.

Studentům středních a vyšších odborných škol s technickým zaměřením nabízíme podporu formou stipendia, pokud se student zaváže, že po ukončení školy k nám nastoupí do pracovního poměru.

Bližší informace Vám podáme osobně na Personálním útvaru ZVVZ a.s., který poskytuje služby celé ZVVZ GROUP.