Pro studenty a absolvoventy VŠ

Absolventi vysokých škol s technickým zaměřením jsou ti správní lidé pro nás. Nejčastěji jde o budoucí konstruktéry, projektanty, technology, ekonomy, obchodníky a další profese, které moderní průmyslová firma potřebuje ke svému rozvoji.

Během prvních měsíců na nové pozici procházíte adaptačním programem, jehož účelem je usnadnit Vám vstup do firmy a minimalizovat stresové faktory, které s sebou první zaměstnání přináší. Seznámíte se s organizační strukturou firmy, poznáte klíčové spolupracovníky, výrobkové portfolio, aktuální i potencionální projekty, zkrátka vše, co potřebujete pro úspěšné zapracování.

Spolupráci lze pochopitelně začít ještě před ukončením studia. Nabízíme možnost zpracování bakalářských a diplomových prací. Výhodou je, že pracujete na živé problematice s přímou vazbou na praxi. Témata navrhujeme katedrám sami, případně je můžete osobně s vedením kateder předjednat.

Studentům vysokých škol a studentům bakalářského studia nabízíme možnost hmotné podpory ve studiu, pokud se zaváží k nástupu do pracovního poměru po ukončení studia.

Bližší informace Vám podáme osobně na Personálním útvaru ZVVZ a.s., který poskytuje služby celé ZVVZ GROUP.