O SPOLEČNOSTI

ZVVZ-Enven Engineering, a.s., součást skupiny ZVVZ GROUP, je obchodně inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

V rámci svých obchodních aktivit nabízí následující dodávky a služby.


A. Dodávky:

 • Látkových filtrů
 • Elektrických a mechanických odlučovačů
 • Pneumatické dopravy sypkých materiálů
 • Kondicionérů a tepelných výměníků
 • Zařízení pro klimatizaci a větrání, také pro jaderné elektrárny
 • Filtroventilační zařízení a uzavírací elementy, také pro jaderné elektrárny

B. Služby:

 • Zpracování projektové dokumentace
 • Realizace zařízení na klíč
 • Montážní práce
 • Opravy a rekonstrukce stávajících zařízení
 • Servisní a poradenská činnost

 

 

Sdružení dodavatelů investičních celků

ČLENEM ORGANIZACE OD ROKU 1992