Oblasti uplatnění

Oblasti uplatnění dodavatelského programu ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Hlavním dodavatelským programem společnosti ZVVZ-Enven Engineering jsou komplexní dodávky zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.
Tato zařízení se uplatňují v následujících oblastech:

A. Čištění kouřových a technologických plynů, pneudoprava

 • Těžba a zpracování kamene, vápence a uhlí
 • Zpracování železných a neželezných rud
 • Cukrovary a potravinářský průmysl
 • Keramický a sklářský průmysl
 • Obalovny živičných směsí
 • Cementárny a vápenky
 • Slévárny a kuplovny
 • Teplárny a kotelny
 • Spalovny odpadů
 • Výroba papíru
 • Výroba hnojiv
 • Energetika
 • Koksovny
 • Sklárny

B. Klimatizace a větrání

 • Jaderné elektrárny
 • Průmyslové objekty
 • Objekty občanské vybavenosti
 • Obytné budovy

C. Větrání

 • Doly
 • Tunely
 • Metro

D. Filtroventilace

 • Objekty pro ochranu obyvatelstva
 • Objekty jaderných elektráren
 • Objekty Ministerstva obrany