Elektrické odlučovače

Separace pevných částic pomocí elektrického pole

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. dodává suché horizontální komorové elektrické odlučovače vlastní konstrukce pod obchodním označením EKF, EKG, EKH, EKO, EMO, EKK. Tyto elektrické odlučovače jsou vysoce účinná a spolehlivá zařízení pro odlučování tuhých příměsí z odpadních a technologických plynů a svojí vysokou odlučivostí zaručují nízké úlety tuhých znečišťujících látek do ovzduší a plně vyhovují nejpřísnějším zákonům na ochranu ovzduší.

Uplatňují se s úspěchem v elektrárnách, teplárnách, spalovnách odpadů, ve stavebnictví při výrobě cementu nebo vápna, v hutnictví, v chemickém průmyslu a v dalších odvětvích, která produkují tuhé znečišťující látky.

Odlučovač

EO2010Cz.pdf
  • EO2010Cz.pdf (1221.942KB)

    Prospekt - Elektrické odlučovače (CZ)

DEOCz.dot
  • DEOCz.dot (180.736KB)

    Dotazník pro návrh ELEKTRICKÉHO ODLUČOVAČE (CZ)