Kompaktní odlučovače

Elektrické odlučovače EKO

Elektrické odlučovače EKO kompaktní koncepce jsou určeny k odlučování tuhých částic z odpadních plynů malých zdrojů prašnosti o průtokových objemech od 3 000 do 40 000 m3/h.
Konstrukčně jsou členěny na několik kompaktních funkčních celků, které jsou dodávány na stavbu již ve smontovaném stavu. Jejich velikost je volena s ohledem na přepravní možnosti. Dílenskou montáží funkčních částí je zajištěna vysoká kvalita dodávky a zkrácení montáže na stavbě.

Obvykle je EKO dodáván v následujících expedičních dílech:

  • smontovaná skříň s vnitřními aktivními částmi, vstupním a výstupním dílem
  • výsypka včetně šnekového dopravníku a části podpěrné ocelové konstrukce
  • střecha, kryty nosníků, plošiny a další vnější prvky včetně elektrického zařízení

O1O2O3