Modulové odlučovače

Elektrické odlučovače modulové

Elektrické odlučovače EMO modulové koncepce jsou určeny k odlučování tuhých částic z odpadních plynů středních zdrojů prašnosti o průtokových objemech od 40 000 m3/h - 120 000 m3/h. Konstrukčně jsou členěny na menší stavební moduly, které jsou dopravovány na stavbu v montážních dílech a zde sestaveny do konečné velikosti.

O4 O5 O6