Napájení a řízení

Napájecí zdroje VVN

Elektrické odlučovače EKO, EMO jsou napájeny stejnosměrným proudem ze zdrojů velmi vysokého usměrněného napětí (VVN).

ENVEN dodává tyto zdroje VVN:

 • jednofázové křemíkové usměrňovače s vysokonapěťovým transformátorem a měřícími obvody
 • jednofázové křemíkové usměrňovače s vysokonapěťovým transformátorem spojené s pulzním generátorem a měřícími obvody
 • třífázové křemíkové usměrňovače s vysokonapěťovým transformátorem se spínaným měničem vysokých kmitočtů a měřícími obvody

Řídící systém napájecích zdrojů zajišťuje

Regulaci zdroje VVN

 • omezení maximálního napájecího napětí
 • omezení maximálního napájecího proudu
 • nastavení parametrů automatické regulace
 • signalizace zkratu v elektrickém odlučovači
 • potlačení vlivu zpětné korony v elektrickém odlučovači
 • semipulzní napájení s volbou počtu period
 • registraci počtu přeskoků
 • zobrazení okamžité V-A charakteristiky

Komplexní řízení

 • provoz elektrického odlučovače sleduje a komplexně řídí víceúrovňový mikropočítačový stavebnicový systém

Optimalizace provozu

 • dosažení minimálního odběru elektrické energie při dodržení emisního limitu nebo nejnižšího možného úletu prachových částic

Zdroj Řídící systém