Usazovací elektrody

Usazovací elektrody jsou konstrukčně řešeny tak, aby byly dostatečně tuhé a zároveň maximálně využívaly obalových křivek dopadu koronových výbojů vyzařovaných z vysokonapěťových elektrod. Vyráběny jsou válcováním za studena z hlubokotažného plechu o tloušťce 1,2 až 1,5 mm.

Typy profilů usazovacích elektrod:
- C1 (šířka 640 mm) - EKO, EMO, EKK
- C2 (šířka 500 mm - EKO, EMO, EKK
- V1 (šířka 640 mm) - EKO, EMO, EKK
- CS11 (šířka 640 mm) - EKH
- CS1 (šířka 640 mm) - EKG
- SCS (šířka 640 mm) - EKF
- CSH2 (šířka 480 mm) - EKE

Usazovací el
Zavěšení a oklepávání:
Usazovací elektrody jsou upevněny na závěsných trámcích volně na čepech. Ve spodní části jsou vzájemně spojeny v oklepávacím trámci předepjatými nýtovými spoji. Spodní pevné uchycení a horní volné zavěšení zaručuje dokonalý přenos energie od oklepávacích kladiv do celé řady usazovacích elektrod.
Oklepávání je prováděno programově v pravidelných intervalech a zajišťuje odvod usazeného prachu z elektrod do výsypek.
Zavěšení