Filtrační stanice

Speciální filtrační zařízení pro JE

Oblast použití filtračního zařízení

Filtrační zařízení je určeno zejména pro zachycování radioaktivních aerosolů, jodu a sloučenin jodu ve vzduchotechnických systémech jaderných elektráren a zařízení s podobným charakterem provozu. Výrazně přispívají k zajištění bezpečnostních požadavků při normálních, tak i při havarijních a pohavarijních podmínkách provozu. Filtrační zařízení může být použito pro rekonstrukce stávajících vzduchotechnických technických systémů JE, tak i pro nově budované jaderné elektrárny. Další možné použití je v oblasti výzkumu, výroby a aplikace radioizotopů, popřípadě v nukleární medicíně. Zařízení plně vyhovuje zpřísněným požadavkům německých a amerických norem pro jaderné elektrárny.

 

Popis filtračního zařízení

Filtrační zařízení je konstruováno do stavebnicového uspořádání. Provedení jednotlivých dílů umožňuje kombinovat jednotlivé sestavné časti s ohledem na:

  • Požadovanou funkci daného vzduchotechnického systému v jednotlivých režimech provozu
  • Požadovaný stupeň filtrace tuhých a kapalných aerosolů i radioaktivních plynných příměsí

Filtrační stanice FS

 

Technické parametry filtračního zařízení

  • Jmenovitý průtok vzduchu 2 000, 4 000, 8 000, 12 000 a 16 000 m3.h-1
  • Odlučivost filtračního zařízení pří čištění vzduchu je minimálně 99,95 %
  • Pro radioaktivní aerosoly je minimálně 99,99 %