Látkové filtry

Filtrace pevných částic pomocí filtrační textilie

Látkové filtry ZVVZ-Enven

jsou odprašovací zařízení, která suchou cestou odlučují tuhé částice ze znečistěného vzduchu nebo plynu a která se uplatňují ve všech oblastech průmyslové výroby. ZVVZ-Enven Engineering dodává látkové filtry s pulsní regenerací hadic (pulse-jet). Tyto filtry pracují plně automaticky převážně v podtlakovém, případně přetlakovém režimu.

LF2009Cz.pdf
  • LF2009Cz.pdf (1112.017KB)

    Prospekt - Látkové filtry (CZ)

DLFCz.dot
  • DLFCz.dot (99.328KB)

    Dotazník pro návrh LÁTKOVÉHO FILTRU (CZ)