Filtrační hadice

Vlastnosti filtračních textiliíPolypropylen Polyester Polyacrylnitril
homopolymer
m-Aramid Polytetra-
fluorethylen

Polyphenylen-
sulfid

Polyimid Tkané sklo
Provozní teplota °C 90
140 125 200 250 190 240 250
Maximální teplota °C 95
150 140 220 280 200 260 270
Odolnost proti:
alkáliím
kyselinám
hydrolýze
oxidantům
rozpouštědlům
výborná dobrá omezená špatná