Filtry EFP on-line

Látkové filtry EFP

Látkové filtry EFP používají k čistění hadic stlačený vzduch - pulsní regenerace. Uplatňují se v širokém spektru průmyslových aplikací od malých velikostí pro odprašování, např. sil, až po velká zařízení na odprašování velkých technologických zdrojů prašnosti, jako jsou např. kotle, vysoké pece atd.

Látkové filtry EFP on-line

Látkové filtry EFP v provedení on-line se používají především k filtraci snáze odlučitelných prachů v cementárnách, vápenkách či v kamenolomech.

Proces regenerace hadic probíhá za stálého provozu filtru - on line. Postupnou regeneraci jednotlivých řad hadic zajišťuje v závislosti na tlakové ztrátě filtru nebo v pevném časovém režimu plně automatický řídící systém.

Provedení a velikosti filtrů on-line se navrhují individuálně v závislosti na vlastnostech plynu a prachu a na prostorových možnostech.

Provedení

  • vstup plynu do výsypky
  • boční vstup plynu do skříně filtru
  • bez výsypky k odvětrání sila
  • s vysokou komorou čistého plynu
  • dvojitý filtr s integrovaným vstupním a
  • výstupním potrubím

 

Základní charakteristika

průtok plynu max. 500 000 m3/hod
pracovní teplota max. 260°C
podtlak, přetlak 5kPa, max.15kPa
průměr filtračních hadic 117 mm, 152 mm
délka filtračních hadic 3 až 6m
provedení skříně jednokomorová, celosvařovaná
KLEFPOn2009Cz.pdf