Regenerace hadic

Systém regenerace

Všechny funkční prvky systému regenerace se nachází mimo aktivní prostor filtru. Vlastní systém je tvořen vzdušníkem a soustavou membránových ventilů, které jsou ovládány solenoidovými ventily a na něž navazují proplachové trubky. Jednotlivé části jsou smontovány již ve výrobě, elektricky propojeny s řídícím systémem filtru a odzkoušeny. Demontáž a montáž proplachovýh trubek v případě opravy je velmi jednoduchá a snadná i po delším působení agresivního prostředí.