Pneumatická doprava

Stacionární pneumatická doprava sypkých materiálů

Pneumatickou dopravou je nazýván způsob dopravy sypkého materiálu, kde nosným médiem je vzduch, tedy přemísťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými účinky proudící vzdušiny na dopravované částice. Pneumatickou dopravu rozdělujeme na mobilní a stacionární. Mezi mobilní pneumatickou dopravu počítáme přepravu sypkých materiálů nejrůznějšími mobilními prostředky - kontejnery, přepravníky, návěsy. Stacionární pneumatickou dopravou je myšleno pevně zabudované zařízení k určitému místu.

ZVVZ-Enven Engineering dodává stacionární pneumatickou dopravu (dále jen pneumatickou dopravu) formou na klíč i její jednotlivé komponenty.

Pneu

PD2011Cz.pdf
  • PD2011Cz.pdf (894.916KB)

    Prospekt - Pneumatická doprava (CZ)