Doprava směšovači

Vysokotlaká doprava směšovači

SněšovačSystém pneumatické dopravy materiálu pomocí směšovačů je vhodný pro suché, sypké, nelepivé materiály kontinuelně dopravované v menším množství k další výrobě nebo skladování (např. doprava odloučeného popílku v kotelnách). Odloučený materiál padá z výsypek do rotačního podavače, pod kterým je umístěn směšovač, zajišťující smíšení vzduchu s materiálem. Zdrojem tlakového vzduchu je ventilátor nebo dmychadlo. Odvzdušnění provozního (skladovacího)zásobníku je provedeno pomocí filtračního zařízení umístěného na zásobníku. Jeho regenerace je zajištěna profukem tlakovým vzduchem.

Schema

Legenda:  

1- Výsypky odlučovačů
2- Provozní (skladovací) zásobník
3 - Ventilátor - zdroj dopravního vzduchu
4 - Tlumící vložka
5 - Vzduchové potrubí včetně regulačních orgánů

6 - Rozvod přídavného vzduchu včetně omezovacích clon
7 - Směšovač materiálu
8 - Podavač materiálu
9 - Filtrační zařízení zásobníku