Doprava žlaby

Pneumatická doprava provzdušňovacími žlaby

ŽlabyV některých případech je vhodné místo vysokotlaké pneumatické dopravy použít dopravu pomocí  pneumatických dopravních žlabů. Zejména při dopravě na kratší vzdálenosti, kde jsou k tomu vytvořeny příznivé podmínky a kde je k dispozici prostor pro potřebný sklon pneumatických dopravních žlabů.

Dopravní zařízení je v tomto případě složeno ze zdroje tlakového vzduchu (nejčastěji ventilátorové stanice), přívodu tlakového vzduchu s regulačním orgánem, vlastních dopravních žlabů včetně vstupů materiálů, odboček, větracích klapek, výpadů a odvzdušnění.

Dopravní žlab stavebnicové konstrukce umožňuje různé varianty uspořádání dopravní linky: vstup materiálu z několika míst, odbočení, rozbočení a výpad materiálu, včetně revizních otvorů, vstupu dopravního vzduchu a odvzdušnění.

Schéma

Legenda:  

1 - Výsypka
2 - Uzávěr (šoupátko)
3 - Podavač materiálu
4 - Dopravní žlab

5 - Ventilátorová stanice včetně filtru vzduchu
6 - Přívod vzduchu včetně regulace přívodu dopravního vzduchu
7 - Odvzdušnění