Druhy dopravy

DruhyDruhy stacionární pneumatické dopravy

  • nízkotlaká
  • středotlaká
  • vysokotlaká
  • doprava pneumatickými žlaby

Příkladem nízkotlaké dopravy jsou ejektorové směšovače. Dopravní vzdálenosti jsou limitovány použitým tlakem dopravního vzduchu. Běžné dopravní výkony nízkotlaké dopravy jsou 0,1  - 2 t/h při dopravních vzdálenostech 30 - 40 m.

Pro středotlakou dopravu se jako zdroje dopravního vzduchu používá dmychadel s tlakem vzduchu do 0,1 MPa a jako směšovačů speciální rotační podavače.

Hlavními funkčními prvky vysokotlaké dopravy jsou komorové podavače, které používáme pro dopravu většího množství materiálu na velké vzdálenosti. Dopravní výkon vysokotlaké dopravy, podle velikosti a počtu použitých podavačů, je 10 - 150 t/h při vzdálenosti až do 1000 m.

Doprava materiálu pneumatickými žlaby je výhodná především z hlediska úspory energie na dopravu a snížení mechanického opotřebování. Tato doprava je vhodná pro výkony až do 400 t/h dopravovaného materiálu. Sklon žlabu 4 - 10 %. Použití pro menší dopravní vzdálenosti, kde je možno využít spádu.

Uvedené systémy pneumatické dopravy je možné doplnit prvky dopravy mechanické a splnit tak nejnáročnější požadavky zákazníků.