Uplatnění dopravy

Uplatnění pneumatické dopravy

ako samostatná zařízení sloužící pro dopravu sypkých materiálů v nejrůznějších technologických procesech. Zejména při dopravě nelepivých, prachových nebo jemně zrnitých materiálů, např. cementu, popílku, vápence, kaolínu, slévárenského písku apod.

Jako doplňující část odlučovacích vzduchotechnických systémů, sloužících k odsunu zachycených tuhých částic pro skladování a ukládání odpadu, nebo k dopravě odloučených produktů k dalšímu zpracování

Uplatnění


Oblasti uplatnění

  • Těžba a zpracování kamene, vápence a uhlí
  • Stavební průmysl
  • Cementárny a vápenky
  • Keramický a sklářský průmysl
  • Elektrárny, teplárny a kotelny
  • Spalovny odpadů
  • Koksovny
  • Ocelárny
  • Slévárny