Vysokotlaká doprava

Vysokotlaká pneumatická doprava a skladování sypkých hmot

Systém vysokotlaké pneumatické dopravy materiálu se skládá:

  • VysokotlakáZe zařízení pro snadné vyprazdňování dopravovaného materiálu ze skladovacích zásobníků do dopravního zařízení, tj. provzdušňovací zařízení zásobníků, uzávěry zásobníků a pneumatický vykladač
  • Z podavače materiálu, ve kterém se dopravovaný materiál smísí s dopravním vzduchem a je pak dále unášen dopravním potrubím na místo určení
  • Z dopravního potrubí spojujícího místo odběru materiálu s místem, k němuž se materiál dopravuje, včetně rozboček a sboček dopravního potrubí a uzávěrů
  • Z odlučovacího zařízení, které odloučí dopravovaný materiál od dopravního vzduchu a zajišťuje požadovanou čistotu vzduchu odcházejícího do okolní atmosféry
  • Ze zdroje dopravního vzduchu doplněného prvky rozvodu vzduchového potrubí, z pojistné, kontrolní a uzavírací armatury, sušiče vzduchu, odlučovače vody a vzdušníku

Schema

Legenda:
1 - Skladovací zásobník
2 - Plnící potrubí
3 - Provzdušňování
4 - Uzávěr skladovacího zásobníku
5 - Pneumatický vykladač
6 - Komorový podavač
7 - Odvzdušnění komorového podavače
8 - Uzávěr dopravního potrubí
9 - Dopravní potrubí
10 - Rozbočka dopravního potrubí
11 - Provozní zásobníky
12 - Pojistné zařízení
13 - Filtrační zařízení zásobníků
14 - Potrubní rozvod tlakového vzduchu
15 - Uzávěr zásobníku
16 - Plnící zařízení
17 - Vírový odlučovač