Reference staveb

Reference dodávek "na klíč"

TUZEMSKO

 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II - komplexní obnova ETU II, dodávka a montáž elektrických odlučovačů včetně instalace kouřových, vzduchových a recirkulačních ventilátorů pro bloky B23 a B24, I. etapa, (2007 - 2010)
 • Dalkia Česká republlika, a.s., Teplárna Trmice - dodávka pneumatické dopravy od kotle K5 až K8, výstavba sila popílku, generální oprava elektrického odlučovače EKK pro kotel K7 (2007)
 • ČKD PRAHA DIZ, a.s., Teplárna Tábor - dodávka elektrického odlučovače EKK a pneumatické dopravy popílku pro kotel K7, (2007)
 • Elektrárna Opatovice, a.s. - oprava elektrického odlučovače pro kotel č. 6, (2007)
 • SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s., Lovochemie a.s. - oprava elektrického odlučovače EKG uhelných kotlů K4 a K5, (2007)
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice - dodávka dílů a oprava elektrického odlučovače pro kotel K1 (2007)
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice - rekonstrukce a oprava elektrických odlučovačů, pneumatické dopravy, kouřových a vzduchových ventilátorů pro bloky VB2 a VB3, (2008 - 2009)
 • Arcelor Mittal Ostrava, a.s. - generální oprava elektrického odlučovače spékacího pasu č. 4 a pasu č. 5 odsunových cest JRH Aglomerace, (2008 - 2009)
 • Českomoravský cement, a.s., Cementárna Mokrá - dodávka látkového filtru pro odprašování vertikálního mlýna, (2008)
 • D 5, akciová společnost, Třinec, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., rekonstrukce elektrického odlučovače na aglomeraci č. 1, (2008)
 • Lafarge Cement, a.s. - výměna vstupního potrubí stabilizátoru (2008)
 • UIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - rekonstrukce vnitřních částí elektrických odlučovačů včetně elektrických napájení a řízení pro bloky K15, K16, K18, K19 a K20 (2007 - 2009)
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov - dodávka vnitřních částí elektrického odlučovače pro blok K4, (2009)
 • DALKIA Česká republika, a.s., Teplárna Přerov - oprava elektrického odlučovače a pneumatické dopravy popílku EKG za kotlem K4, (2009)
 • Českomoravský cement a.s., Mokrá - dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení mlýnu strusky a cementu, a chlorového by-passu rotační pece č. 2, (2009)
 • LUWEX, a.s., Plzeňská teplárenská a.s. - dodávka elektrického odlučovače EKG pro kotel na biomasu, (2009)
 • Arcelor Mittal Ostrava, a.s. - dodávka filtru EFP pro odprášení pracoviště pálení slitků, (2009)
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s., ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice II - komplexní obnova ETU II, dodávka a montáž elektrických odlučovačů EKG včetně instalace kouřových, vzduchových a recirkulačních ventilátorů pro bloky B21 a B22, druhá etapa (2009 - 2012)
 • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec - odprášení koksové strany PS16, rekonstrukce koksové baterie č. 12, dodávka látkových filtrů EFP (2010)
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov - oprava výsypek a kanálu spalin za a před stávajícími elektrickými odlučovači bloku K22, oprava vzduchových, kouřových ventilátorů a ventilátorů odsíření (2010)
 • Pražské služby a.s., Teplárna Malešice, Praha - Malešice - výměny vnitřních částí elektrických odlučovačů EKG linky č. 1, č. 2 a č. 4 (2010 - 2011)
 • UNIPETROL RPA s.r.o., Litvínov - rekonstrukce elektrického odlučovače EKH K16, dodávka a montáž kompletního ventilátoru záložní linky odsíření spalin (2010 - 2011)
 • Arcelor Mittal Ostrava, a.s., Ostrava - modernizace odprašovacího systému aglomerace Sever, dodávky a montáž potrubí, nosných konstrukcí, ventilátorů, kompresorové stanice a tlumičů hluku (2010 - 2011)
 • Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přívoz - generální opravy elektrických odlučovačů EKH bloků K1 a K2 (2011 - 2012)
 • ČEZ, a.s., Teplárna Vítkovice - výměny vnitřních částí elektrických odlučovačů EKF za kotli č. 9 a č. 10 (2011 - 2012)
 • Biocel Paskov a.s., Paskov - dodávka a montáž elektrického odlučovače EKK za kotlem RB2 spalujícího výluhy z výroby celulózy (2012)
 • ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník - rekonstrukce vnitřních částí elektrických odlučovačů EKG bloku č. 9 (2012)
 • CARTHAMUS a.s. - Energoblok Domoradice, Český Krumlov - rekonstrukce elektrického odlučovače EKG za kotlem na spalování biomasy (2012)

 

ZAHRANIČÍ

 • OOO ZVVZ-M, OAO Belgorodskij Cement - dodávka zařízení elektrického odlučovače EKG pro rotační pec č. 7, Rusko, (2007)
 • OOO ZVVZ-M, OAO Katavskij Cement - dodávka elektrického odlučovače EKK včetně stabilizátoru SKA za rotační pec č.1, Rusko, (2007)
 • PSP Engineering, a.s., Cementárna Astana - dodávky látkových filtrů EFP a EFV, elektrických odlučovačů a stabilizátorů, Kazachstán, (2007 - 2008)
 • INEKON POWER, a.s., Cmdte Ernesto Che Guevara - dodávka látkového filtru FTS a pneumatické dopravy vč. el. části a řízení, rekonstrukce elektrofiltru č. 9 niklového závodu, Kuba, (2007 - 2009)
 • Povážská cementáreň, a.s., Ladce - dodávka látkových filtrů EFP pro odprašovací zařízení třídícího okruhu, válcového lisu, přesypů, dopravních cest a pasů, Slovensko, (2007)
 • ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom - rekonstrukce elektrického odlučovače EKF kotle č. 6, Slovensko, (2007)
 • Skanska Technológie a.s., U.S. Steel s.r.o. - oprava elektrického odlučovače EKG konce spékacího pásu č.4, Slovensko, (2007)
 • AE & E CZ, s.r.o., South Nyirseg Bioenergy Plant - dodávka elektrického odlučovače, Maďarsko, (2008)
 • Chemoprojekt, a.s., HAK AZOT NOVOMOSKOVSK - dodávka potrubí, Rusko, (2008)
 • Jenakievský metalurgický závod - dodávka dvou elektrických odlučovačů EKH a dvou ventilátorů RSM pro vysokou pec č. 3 a dopravní cesty, Ukrajina, (2008)
 • Kronospan GmbH, Bischweier - dodávka a montáž elektrického odlučovače EKG za sušárnou a kotlem spalující dřevní štěpku, Německo, (2008)
 • Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárna Vojany - oprava elektrických odlučovačů EKG bloku č. 2, Slovensko, (2009)
 • KRONOSPAN, Brašov a Sebeš - dodávka elektrických odlučovačů EKK pro odlučování znečišťujících látek od sušárny a kotle dřevních třísek, Rumunsko, (2009)
 • AE&E CZ s.r.o., South Nyírség, Debrecen - dodávka elektrického odlučovače EKK pro spalovnu dřevních štěpků, Maďarsko, (2009)
 • AO „TNK Kazchrom", Aksuskij závod ferosplavov, Aksu - dodávka látkových filtrů EFP a ventilátorů pro odprášení spékacího a ochlazovacího pásu chromového a manganového aglomerátu, Kazachstán (2009 - 2010)
 • TOO „BI - Cement", Sogfievka - dodávka látkových filtrů EFV a EFP pro odprášení kompletní cementárny, Kazachstán, (2009)
 • OJSC „Volin-Cement", Dyckerhoff, Zdolbuniv - dodávka látkového filtru EFP pro odprášení chladiče slinku, Ukrajina, (2009)
 • EVRAZ, NTMK Nizhniy Tagil Iron & Steel Works, Nizhniy Tagil - dodávka látkového filtru EFP pro odprášení pánvové pece, Rusko, (2009)
 • OAO „Sucholozskcement", Dyckerhoff, Suchoj Log - dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení chladiče a dopravy slinku, Rusko, (2009)
 • OJSC „Krasnoselskstrroymaterialy", Krasnoselsk - dodávka látkového filtru EFP pro odprášení vápenné pece, Bělorusko, (2009)
 • LAFARGE CEMENT, Uralcement plant, Korkino - dodávka látkových filtrů EFP pro odprášení cementového mlýna, Rusko
 • Slovenské elektrárne, a.s., JE Mochovce - dodávka klimatizačních jednotek pro rozvodny, blokové dozorny, operační místnost, atd., Slovensko, (2009)
 • OAO „Aluminij Kazachstana", Pavlodar - dodávka elektrického odlučovače EKG pro odprášení pece spékání hliníkového aglomerátu, Kazachstán (2010)
 • Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárna Vojany - oprava elektrických odlučovačů EKG bloku č. 1, Slovensko (2010)
 • Niedrauer Mühle GmbH, Kreuzau - dodávka elektrického odlučovače EKF za kotel spalující brikety z lignitu, Německo (2010)
 • OJSC "Krasnoselskstroymaterialy", Krasnoselsk - dodávka látkových filtrů EFP pro cementové mlýnice č. 1 a č. 2, Bělorusko, (2010)
 • OAO "Ivano-Frankovskcement", Ivano-Frankovsk - dodávka elektrických odlučovačů EKK pro odprášení rotačních pecí na výrobu slinku č. 1 a č. 2, Ukrajina (2010)
 • Slovenské elektrárne, a.s., JE Mochovce - dodávky komponentů (chladičů, regulačních a uzavíracích klapek, šoupátek, speciálních filtračních jednotek) pro vzduchotechnické zařízení dostavby 3. bloku a vzduchotechnických uzávěrů pro dostavbu 4. bloku, Slovensko (2010 - 2011)
 • OAO „Sucholozskcement" - Dyckerhoff, Suchoj Log - dodávky látkových filtrů EFP a ventilátorů pro odprášení třídicího okruhu cementového mlýna a dopravy cementu, Rusko, (2010 - 2012)
 • CHEMES, a.s., Humenné - rekonstrukce vnitřních částí elektrického odlučovače EKF/EKE za fluidním kotlem č. 8, Slovensko (2011)
 • Termoelektrane i Kopovi Kostolac D.O.O., Kostolac - rekonstrukce výsypek elektrického odlučovače EKK v elektrárně Kostolac A, Srbsko (2011)
 • SKW Metallurgy Sweden AB, Sundsvall - dodávka látkového filtru EFP pro odprášení šachtové pece na výpal vápna, Švédsko (2012)
 • Glencore Grain Hungary Kft, Foktö - dodávka elektrického odlučovače EKK pro kotel spalující slupky semen slunečnice, Maďarsko (2012)
 • Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom - rekonstrukce elektrických odlučovačů EKE K4 a K5 za kotlem K6, Slovensko (2012)