Dodavatelský program

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. působí především v oblastech:

  • Čištění průmyslových plynů od tuhých a plynných emisí
  • Pneumatická dopravu sypkých hmot
  • Spalování komunálních a průmyslových odpadů
  • Klimatizaci a větrání jaderných elektráren, průmyslových objektů a budov, dolů, tunelů a metra