Laboratorní analýza

Hlavní přínos laboratorní analýzy

Výsledky laboratorní analýzy filtračních elementů poskytnou zákazníkovi veškeré potřebné informace o jejich aktuálním stavu a eventuální nutnosti jejich výměny.

Hlavní přínos laboratorní analýzy filtračního elementu zákazníkovi:

1. Zvýšení provozní spolehlivosti látkového filtru

  • Zákazník disponuje aktuálními informacemi o skutečném stavu filtračního elementů
  • Analýza vzniku poškození filtračních elementů umožní odstranění jejich příčin

2. Eliminace nežádoucích havarijních stavů látkových filtrů

  • Predikce nutnosti výměny filtračních elementů v případě, že se blíží konec jejich životnosti
  • Analýza upozorní na nutnost prohlídky filtru - prevence těžkých havárií a nákladných oprav

3. Snížení nákladů na provoz látkového filtru

  • Snížení četnosti výměn filtračních elementů
  • Optimalizace provozu regenerace => snížení spotřeby regeneračního vzduchu

4. Prodloužení životnosti filtračních elementů látkových filtrů

  • Laboratorní analýza detekuje nutnost optimalizace provozu regenerace filtru, případně nutnost úprav systému regenerace
  • Výměna filtračních elementů až na skutečném konci jejich životnosti
  • Laboratorní analýza je zdrojem informací pro aplikaci nových, progresivnějších filtračních médií (při zachování optimálního poměru výkon x cena)

U velkých aplikací především v energetice, metalurgii a stavebnictví je našim standardem realizace periodických laboratorních analýz filtračních elementů. Obvyklá doba periodického odběru filtračního elementu je 1 rok. Zákazníkovi standardně poskytujeme technickou pomoc a podporu po celou dobu životnosti filtračního elementu.

Digitální mikroskopieDigitální mikroskopieDigitální mikroskopie