Informace

Servisní služby společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Firma ZVVZ-Enven Engineering, a.s. provádí servis nejvyšší kvality v oblasti ekologie ovzduší, průmyslové vzduchotechniky, klimatizace, pneumatické dopravy a přesunu sypkých hmot.

Provádíme:

Záruční servis - V záruční době provádíme pravidelné plánované kontroly specifikované v provozních předpisech a inspekčních plánech dodávaného zařízení.
Pozáruční servis - Provádíme kontrolu a diagnostiku zařízení, včetně návrhu doporučených oprav a jejich realizaci. Revize, opravy, dodávky náhradních dílů, optimalizaci provozování, inovace řízení.

Zajišťujeme kompletní servisní programy pro prevenci, předcházení havárií a zajištění provozní spolehlivosti. Jednotlivé programy jsou individuální k jednotlivým uživatelům a technologiím. Tyto činnosti slouží k získání informací o provozní způsobilosti a schopnostech dodaných provozovaných zařízení v souladu s novými požadavky provozovatelů (zákazníků) na zkvalitnění funkce zařízení, jeho lepší efektivnost a spolehlivost.
Zajišťujeme revize tlakových nádob, filtroventilačních stanic civilních i vojenských krytů, měření vzduchotechnických parametrů zařízení, provozní vyvažování ventilátorů, frekvenční analýzu točivých strojů atd.

Dlouhodobý servis - Provádí se na základě servisní smlouvy v pravidelných intervalech.
Na základě pravidelné činnosti je možné diagnostikovat stav zařízení, předikovat vznik možných poruch, míru opotřebení a dobu životnosti zařízení. K diagnostice zařízení používáme moderní metody, přístroje a výpočtová zařízení.

Jsme schopni pro dané technologie zajistit držení pohotovosti techniků a smluvní nástup na případnou poruchu či havárii (např.: zajištění provozu kotelny a el. odlučovače, ventilátoru v cukrovaru v průběhu kampaně atd.)

 

V rámci servisních služeb provádíme technickou pomoc, poradenství a konzultace zejména v těchto oblastech:

 • Pneumatická doprava včetně tlakových nádob
 • Mechanická doprava - šnekové dopravníky, spirálové dopravníky, pásová doprava, redlery, rotační podavače, atd.
 • Elektrické odlučovače, včetně servisu zdrojů VVN a jejich řízení
 • Látkové filtry - hadicové, kapsové, s pulzní regenerací, s regenerací zpětným proplachem, s mechanickou regenerací, včetně zdrojů tlakového vzduchu, redukčních stanic a čištění tlakového vzduchu
 • Mechanické odlučovače - žaluziové, cyklony
 • Filtroventilační stanice civilních i vojenských krytů
 • Ventilátory - radiální, axiální, vícestupňové (diagnostika, prognostika, vyvažování)
 • Měření a regulaci vzduchotechnických parametrů
 • Měření korozního úbytku (vzduchovody, kouřovody, skříně apod.)
 • Zajištění originálních náhradních dílů včetně montáže
 • Zajištění drobných, středních i generálních oprav zařízení

Servisní zásah provádíme v těchto etapách:

 • Prohlídka zařízení včetně diagnostiky
 • Vyhodnocení prohlídky - technická zpráva o stavu zařízení včetně návrhu řešení opravy
 • Předložení návrhu ke schválení
 • Provedení vlastního servisního zásahu a nebo opravy
 • Zaevidování provedeného zásahu

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. zajišťuje servisní služby nejen pro výrobky vlastní produkce, ale i k zařízením, vyrobeným jinými firmami. Naší výhodou jsou mnohaleté zkušenosti, výborné technické zázemí, vlastní projekčně-konstrukční základna a kvalifikovaný personál.
Veškeré tyto činnosti jsme schopni provádět jak v Čské republice tak kdekoli jinde na světě.