Klimatizace a větrání

Dolů, tunelů, metra, průmyslových objektů a také JE

Společnost ZVVZ-Enven Engineering má a bohatě využívá své dlouholeté zkušenosti se zajišťováním dodávek klimatizačních a větracích zařízení pro jaderné elektrárny. Společnost ZVVZ-ENVEN Engineering rozšířila své dodávky větracích a klimatizačních zařízení i pro využití v dalších oblastech (tunely, doly, metra, průmyslové budovy a objekty). Své know-how v oboru větrání a klimatizace uplatnila společnost ZVVZ-Enven Engineering i v dalších oborech.

Projekty a dodávky naší společnosti respektují příslušná specifika v jednotlivých oblastech použití pro jaderné elektrárny, tunely, doly, metra a průmyslové objekty.

Klimatizační zařízení, strojovna