Budov a prům. objektů

Služby a dodávky pro klimatizace budov a větrání průmyslových objektů:

 • Úvodní technická pomoc
 • Zpracování kompletní realizační dokumen- tace včetně dokumentace skutečného stavu
 • Dodávky kompletního zařízení
 • Výroba potrubních systémů s příslušenstvím
 • Tepelné a protipožární izolace a nátěry
 • Silnoproud, měření a regulace
 • Montáž a uvedení zařízení do provozu, provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaregulování na projektované parametry
 • Zaškolení obsluhy
 • Servisní činnost
 • Vypracování příslušné dokumentace pro provoz a údržbu ke zhotovované části díla
 • Revize a opravy výše uvedených zařízení

Klimatizace budov a průmyslových objektů