Tunelů dolů a metra

Služby a dodávky pro větrání silničních tunelů, dolů a podzemních drah (metra ...):

  • Zpracování kompletní realizační dokumentace včetně dokumentace skutečného stavu.
  • Vzduchotechnické dodávky pro větrání silničních tunelů, dolů a metra včetně dodávek axiálních i radiálních ventilátorů, dělících stěn, klapek, tlumících stěn z výroby skupiny ZVVZ i jiných výrobců.
  • Dodávky se speciálními požadavky na teplotní odolnost elementů a těsnost klapek v případě požáru.
  • Zdvihací mechanismy pro údržbu vzduchotechnických zařízení včetně jejich revizí.
  • Vzduchotechnické větrací a odsávací systémy určené pro větrání pomocných prostor včetně dodávek protipožárních klapek a požárních uzávěrů.
  • Filtroventilační zařízení pro ochranu obyvatelstva včetně dodávek plynotěsných uzávěrů a potrubí z výroby skupiny ZVVZ.
  • Silnoproud pro část vzduchotechniky.
  • Montáž, uvedení do provozu, provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaregulování na projektované parametry.
  • Vypracování příslušné dokumentace pro provoz a údržbu ke zhotovované části díla.
  • Revize, opravy a generální opravy výše uvedených zařízení.

Větrání tunelů