Chloridový by-pass

Dodávky odprášení pro chloridový by-pass rotační pece

V provozu chloridového by-passu rotační pece používaného při spalování tuhých alternativních paliv je nezbytné z důvodu zamezení zalepování výměníku odvést část spalin mimo prostor hlavy rotační pece. Tyto spaliny obsahují směs částečně kalcinovaného vápencového prachu, sloučenin chloru, draslíku a ostatních doprovodných prvků. Spaliny jsou ochlazovány ve směšovací komoře a následně jsou přivedeny do systému látkové filtrace. Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. nabízí v tomto případě látkový filtr ve dvou alternativách.

a) Látkový filtr v provedení s výsypkou
Jedná se o látkový filtr ve standardním provedení. Odsávaný plyn je přiveden do vstupního kanálu filtru a odtud přes prostor výsypky proudí do skříně s filtračními hadicemi. Odloučený prach padá do výsypky a odtud je mechanicky kontinuálně dopravován do externího skladovacího zásobníku.

b) Látkový filtr v provedení bez výsypky
Jedná se o látkový filtr v provedení bez výsypky instalovaný přímo na střeše skladovacího zásobníku. Odsávaný plyn je přiveden do vstupního kanálu filtru a odtud přes vnitřní prostor zásobníku proudí do skříně s filtračními hadicemi. Odloučený prach padá přímo do skladovacího zásobníku.

Holcim Prachovice - odprášení chloridového by-passu (LF bez výsypky)ČMC Mokrá - odprášení chloridového by-passu (látkový filtr s výsypkou)