Doprava, skladování a expedice cementu

Dodávky odprášení dopravy, provozu skladování a expedice cementu

V provozu skladování a expedice cementu nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. komplexní služby při odprašování technologických zařízení i při místním odsávání v následujících případech.

  • Odprašování dopravy cementu z cementové mlýnice do skladovacích cementových sil
  • Odprašování dopravy cementu ze skladovacích cementových sil do balírny nebo na expedici
  • Odprašování provozních zásobníků v balírně a baličky cementu
  • Odprašování expedičních zásobníků a expedice volně loženého cementu do autocisteren nebo na vagony

Cement Hranice - odprášení expedičních zásobníků cementuCEMEX Dětmarovice - odprášení expedice cementu do železničních vagonů