Příprava a skladování paliva

Dodávky pro provozy přípravy a skladování paliv

V provozu přípravy a skladování fosilních nebo tuhých alternativních paliv pro spalování v rotační peci nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. komplexní služby při odprašování technologických zařízení i při místním odsávání v níže uvedených oblastech. Odprašovací zařízení jsou dodávána v souladu s evropskou směrnicí 94/9/EC (ATEX 100) a jsou vhodná pro provoz v prostředí s charakteristikou výbušnosti do zóny 22 dle evropské směrnice 1999/92/EC (ATEX 137).

a) Uhelné hospodářství

  • Odprašování drtírny, dopravy a skladování uhlí
  • Odprašování uhelné mlýnice s třídicím okruhem
  • Odprašování provozních zásobníků mletého uhlí před rotační pecí

b) Hospodářství tuhých alternativních paliv

  • Odprašování vykládky tuhých alternativních paliv do skládky
  • Odprašování dopravy tuhých alternativních paliv do rotační pece

CEMMAC Horné Srnie - odprášení dopravy tuhých alternativních paliv