Příprava a skladování surovin

Dodávky odprášení pro provozy přípravy a skladování surovin

V provozu přípravy a skladování surovin pro výrobu cementu suchým způsobem nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. komplexní služby při odprašování technologických zařízení i při místním odsávání v následujících oblastech.

a) Příprava, doprava a skladování vápence a dalších surovin pro výrobu surovinové moučky

  • Оdprašování primární drtírny, sekundární drtírny a třídírny vápence a dalších surovin
  • Оdprašování dopravy a skladování vápence a dalších surovin

b) Homogenizační silo a doprava surovinové moučky

  • Оdprašování dopravy surovinové moučky ze surovinové mlýnice do homogenizačního sila
  • Оdprašování homogenizačního sila
  • Оdprašování dopravy surovinové moučky z homogenizačního sila do výměníku rotační pece

c) Příprava, doprava a skladování strusky, sádrovce a ostatních aditiv pro výrobu cementu

  • Оdprašování sušárny, dopravy a skladování hrubé strusky
  • Оdprašování mlýnice, třídicího okruhu, dopravy a skladování mleté strusky
  • Оdprašování drtírny, dopravy a skladování sádrovce a ostatních aditiv
  • Оdprašování dopravy strusky, sádrovce a ostatních aditiv do provozních zásobníků v mlýnici cementu

Sukholozhsktsement Suchoj Log - odprášení sušárny struskyYugcement Olshanskoye - odprášení sušárny struskyČMC Mokrá - odprášení mlýnice strusky