Produkce vápence

Dodávky odprášení pro jednotlivé provozy produkce vápence

V provozech úpravy a expedice vápence nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. komplexní služby při odprašování technologických zařízení a při místním odsávání v následujících oblastech.

a) Drtírna a třídírna vápence

  • Odprašování linky na úpravu vápence zahrnující drtiče, kladivové mlýny, třídiče a dopravní cesty
  • Odprašování přesypů drceného vápence na skládku nebo do skladovacích sil

b) Sušárna vápence

  • Odprašování sušárny mletého vápence
  • Odprašování dopravních cest mletého vápence před a za sušárnou a skladovacích sil

c) Mlýnice vápence

  • Odprašování mlýnu vápence
  • Odprašování třídicího okruhu mlýnice vápence
  • Odprašování dopravních cest mletého vápence před a za mlýnicí a skladovacích sil

d) Expedice vápence

  • Odprašování výpadu drceného nebo mletého vápence ze skladovacích sil
  • Odprašování nakládky drceného nebo mletého vápence na nákladní automobily