Výroba vápna

Dodávky odprášení pro jednotlivé provozy výroby vápna

V provozech výroby vápna nabízí společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. komplexní služby při odprašování technologických zařízení a při místním odsávání v následujících oblastech.

a) Drtírna a třídírna vápence

 • Odprašování linky na úpravu vápence zahrnující drtiče, třídiče a dopravní cesty
 • Odprašování přesypů drceného vápence do skladovacích sil

b) Vápenná pec

 • Odprašování dopravy vápence ze skladovacích sil do pecní linky
 • Odprašování vápenných pecí různých druhů (šachtové, rotační, pro pálení vápna v rozvířeném stavu)
 • Odprašování předehřívače (kalcinátoru) rotační vápenné pece

c) Skladování a expedice kusového vápna

 • Odprašování kladivových mlýnů, třídičů, dopravních cest a skladovacích sil kusového vápna
 • Odprašování výpadu kusového vápna ze skladovacích sil
 • Odprašování nakládky kusového vápna na nákladní automobily

d) Mlýnice vápna

 • Odprašování mlýnu vápna různého druhu (kulový, vertikální)
 • Odprašování třídicího okruhu mlýnice vápna
 • Odprašování dopravních cest mletého vápna před a za mlýnicí

e) Expedice mletého vápna

 • Odprašování skladovacích sil mletého vápna
 • Odprašování výpadu mletého vápna ze skladovacích sil
 • Odprašování nakládky volně loženého mletého vápna do autocisteren
 • Odprašování balírny mletého vápna zahrnující dopravní cesty, provozní zásobníky a baličku