ZVVZ GROUP

Přeměna ZVVZ a.s. na holdingové uspořádání

V souladu s dlouhodobě připravovanými změnami spočívajícími v postupné přeměně organizační struktury na holdingové upořádání došlo v ZVVZ a.s. ( dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností ) k následujícím změnám. Ze stávající ZVVZ a.s. byly odštěpeny a převedeny jako samostatné dceřiné společnosti v holdingu současně existující společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ZVVZ ENERGO s.r.o. a ZVVZ INVEST s.r.o. Nově vznikly společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. a ZVVZ MACHINERY, a.s., které byly od dosavadní ZVVZ a.s. také odštěpeny.

Společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. zajišťuje veškerou správu vlastněných nemovitostí. Stávající společnost ZVVZ a.s. vykonává pro všechny společnosti v holdingu manažerské a servisní činnosti a funkce. Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. nadále zajišťuje dodávky projektovaných zařízení jako doposud.
Nově vzniklá ZVVZ GROUP a.s. tak přímo vlastní: 80% ZVVZ-Enven Engineering, a.s., 100% ZVVZ MACHINERY, a.s., 100% ZVVZ Energo s.r.o., 100% ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., 100% ZVVZ Invest s.r.o. a 100% ZVVZ a.s.
Do společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s., která vznikla dnem 01.09.2010, přešly veškeré činnosti související s výrobními a obchodními aktivitami, jenž se týkají produktů ZVVZ a.s., a její součástí se tak staly  tehdejší divize Výroba, divize Klimatizace a divize Ventilátory a Megtec. ZVVZ MACHINERY, a.s. se tak stává obchodním partnerem ve veškerých stávajících a do budoucna uzavíraných kontraktech, které původně zajišťovaly výše uvedené divize v ZVVZ a.s.

Cílem výše uvedené realizované změny je zejména vytvoření silného holdingu ZVVZ GROUP, který bude tvořen kapitálově silnou a stabilní mateřskou společností ZVVZ GROUP a.s. a transparentní sítí produktově orientovaných dceřiných společností zaměřených na svůj vlastní core business.

Schéma holdingu ZVVZ GROUP

Zpravodaj ZVVZ

Aktuální číslo Zpravodaje ZVVZ.

Ministr v ZVVZ

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil komplex ZVVZ 13. května 2016.