ZVVZ GROUP

Přeměna ZVVZ a.s. na holdingové uspořádání

V souladu s dlouhodobě připravovanými změnami spočívajícími v postupné přeměně organizační struktury na holdingové upořádání došlo v ZVVZ a.s. ( dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností ) k následujícím změnám. Ze stávající ZVVZ a.s. byly odštěpeny a převedeny jako samostatné dceřiné společnosti v holdingu současně existující společnosti ZVVZ-Enven Engineering, a.s., ZVVZ ENERGO s.r.o. a ZVVZ INVEST s.r.o. Nově vznikly společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. a ZVVZ MACHINERY, a.s., které byly od dosavadní ZVVZ a.s. také odštěpeny.

Společnost ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. zajišťuje veškerou správu vlastněných nemovitostí. Stávající společnost ZVVZ a.s. vykonává pro všechny společnosti v holdingu manažerské a servisní činnosti a funkce. Společnost ZVVZ-Enven Engineering, a.s. nadále zajišťuje dodávky projektovaných zařízení jako doposud.
Nově vzniklá ZVVZ GROUP a.s. tak přímo vlastní: 80% ZVVZ-Enven Engineering, a.s., 100% ZVVZ MACHINERY, a.s., 100% ZVVZ Energo s.r.o., 100% ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o., 100% ZVVZ Invest s.r.o. a 100% ZVVZ a.s.
Do společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s., která vznikla dnem 01.09.2010, přešly veškeré činnosti související s výrobními a obchodními aktivitami, jenž se týkají produktů ZVVZ a.s., a její součástí se tak staly  tehdejší divize Výroba, divize Klimatizace a divize Ventilátory a Megtec. ZVVZ MACHINERY, a.s. se tak stává obchodním partnerem ve veškerých stávajících a do budoucna uzavíraných kontraktech, které původně zajišťovaly výše uvedené divize v ZVVZ a.s.

Cílem výše uvedené realizované změny je zejména vytvoření silného holdingu ZVVZ GROUP, který bude tvořen kapitálově silnou a stabilní mateřskou společností ZVVZ GROUP a.s. a transparentní sítí produktově orientovaných dceřiných společností zaměřených na svůj vlastní core business.

Schéma holdingu ZVVZ GROUP

Zpravodaj ZVVZ

Aktuální číslo Zpravodaje ZVVZ.

Zpravodaj Speciál ke Dni otevřených dveří (srpen 2016).

Ministr v ZVVZ

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navštívil komplex ZVVZ 13. května 2016.