Divize Ventilátory a Přepravníky

Provoz Ventilátory

Obchod ventilátorů

 • zpracovává obchodní činnosti spojené s nabídkou a realizací zakázek v termínech potřebných pro splnění smlouvy se zákazníkem
 • projednává a vyjasňuje jakostní požadavky zákazníka, uplatňuje legislativní předpisy
 • obchodně vyjasňuje poptávky a připravuje nabídky

Konstrukce ventilátorů

 • zpracovává konstrukční části řízení hlavního procesu "Plánování a realizace produktu" - konstrukční zpracování zakázek - v termínech potřebných pro splnění smlouvy se zákazníkem při dodržení maximální hospodárnosti navrhovaných řešení
 • projednává a vyjasňuje jakostní požadavky zákazníka, uplatňuje technické normy a legislativní předpisy ve výrobní dokumentaci
 • tvoří a realizuje opatření ke zvyšování jakosti výrobků včetně zpracování kontrolních plánů a protokolů a stanovuje způsob značení a identifikace dílů v zakázce
 • technicky vyjasňuje poptávky a připravuje technické části nabídek
 • navrhuje technická opatření vedoucí k minimalizaci vzniku odpadů, emisí škodlivin do ovzduší a dalších negativních vlivů na životní prostředí

Technický vývoj

 • zajišťuje vývoj nových výrobků v oblasti ventilátorů
 • realizuje prototypy a měření jejich parametrů

Servis ventilátorů

 • zajišťuje zprovoznění a údržbu
 • provádí záruční a pozáruční servis
 • zajišťuje měření vzduchotechnických parametrů

Provoz Přepravníky

Obchod a konstrukce přepravníků

 • Zajišťuje technické vyjasnění a zpracovává návrhy na základě požadavků zákazníků
 • Obchodně vyjasňuje poptávky a připravuje nabídky
 • Realizuje prodej
 • Zajišťuje servis a prodej náhradních dílů

Poptávkový dotazník

Poptávkové parametry pro návrh kusové dodávky ventilátorů.

Kontakty

Divize Ventilátory a Přepravníky

Ředitel divize

Ing. Petr Koška

+420 382 55 2870

Servis ventilátorů

Servis

+420 737 23 2955

Kontakty

Divize Ventilátory a Přepravníky

Ředitel divize

Ing. Petr Koška

+420 382 55 2870

Provoz Přepravníky

Vedoucí obchodu

Jana Urbanová

+420 737 232 011

Vedoucí konstrukce

Josef Pecka

+420 737 232 116