Historie výroby návěsů

V roce 1957 byla prosazena nová koncepce dopravy sypkých hmot, hlavně cementu, mobilními přepravníky. Nejdříve železničními, pak i silničními.
Dalším přepravovaným materiálem byl např. popílek a mletý vápenec. Vyráběly se i speciální hliníkové přepravníky pro dopravu mouky, které musely vyhovovat hygienickým předpisům.
Železniční a silniční přepravníky se staly stabilní součástí výrobního programu podniku a v zemích RVHP neměly konkurenci.
První železniční přepravníky tvořily čtyři komplikovaně svařované nádoby, u nichž již v roce 1962 byla využita progresivní technologie - tváření výbuchem. Takto se vyráběly střední části nádob, u kterých se tvarovala přechodová zaoblení válcového pláště o síle stěny 6 nebo 8 mm pro přivaření horního a spodního kužele.
Na počátku 60. let bylo v areálu podniku vybudováno tzv. střeliště (v místě dnešní přípravny). Na mohutném odpruženém základě byla postavena dělená forma, do které se na silnou pryž vkládal svařený válec z plechu. Po zatížení horní části formy byla dovnitř válce napuštěna voda. Po odpálení nálože mohutný výbuch vyhodil vodu více než 100m vysoko a plášť byl vytvarován. Později zde byla postavena i druhá forma pro zadní část silničního přepravníku na podvozku T 148. V souvislosti s přípravou výstavby další výrobní haly bylo střeliště zrušeno a tato technologie nahrazena tvářením okrajů válcové ocelové části kovotlačením na menší průměr. Železniční přepravníky byly vyráběny na podvozku RaJ mnoho let bez větších změn, kdežto silničních přepravníků bylo mnoho typů.
První silniční přepravníky měly nádoby na povozku Tatra 111, potom T 138, T 148, v provedení pro převoz volně ložených hmot (VLH) nesklápěcí nebo sklápěcí. Dále to bylo provedení zemědělské, které bylo vybaveno rozprašovacím zařízením pro rozprašování vápence na polích, nebo jiný typ na podvozku LIAZ pro přepravu mouky (dvě nádoby) a krmiv - skříňová nádoba sklápěcí nebo s vyprazdňováním. Kromě mobilních přepravníků byly vyráběny i nádržkové kontejnery umístěné ve standardizovaném rámu jako běžné skříňové kontejnery s rohovými úchyty ISO 1 C, které bylo možno transportovat na autech nebo železničních vagónech.
Poté následovala nová řada cisternových hliníkových návěsů a kontejnerů, které mají podstatně příznivější poměr vlastní hmotnosti a užitečného zatížení a jsou schopné konkurence na vyspělých trzích.


PŘEHLED PŘEPRAVNÍKŮ VYRÁBĚNÝCH V ZVVZ a.s.

FOTOGALERIE

Kontakty

Divize Ventilátory a Přepravníky

Ředitel divize

Ing. Petr Koška

+420 382 55 2870

Provoz Přepravníky

Vedoucí obchodu

Jana Urbanová

+420 737 232 011

Vedoucí konstrukce

Josef Pecka

+420 737 232 116

Kat.listy - návěsy

Přepravníky.pdf