Výrobky pro jaderné elektrárny

Vzduchotechnické zařízení a systémy tvoří nedílnou součást jaderných elektráren a mají významnou úlohu pro zajištění jaderné bezpečnosti a ochrany zdraví před ionizujícím zářením a to jak při běžném provozu, tak i v případě poruch a havárií. Vzduchotechnické zařízení se v jaderných elektrárnách nachází ve všech hlavních i pomocných objektech a provozech.

Vzduchotechnická zařízení ZVVZ MACHINERY v jaderných elektrárnách:

 • ventilátory radiální a axiální
 • potrubní rozvody vzduchu včetně tvarovek a příslušenství
 • hermetické a vzduchotěsné uzávěry
 • uzávěry protitlakové
 • ruční pákové uzávěry
 • klapky uzavírací, škrtící a regulační
 • protipožární klapky
 • pružné vložky dilatační
 • tlumiče hluku
 • protihlukové, protipožární a tepelné izolace potrubí
 • chladící klimatizační jednotky a chladiče vzduchu

 

                                   klapky pro JE

Katalogové listy

Kontakty

Divize Ventilátory a Přepravníky

Ředitel divize

Ing. Petr Koška

+420 382 55 2870

Provoz Ventilátory

Vedoucí obchodu

Ing. Aleš Kafka

+420 737 232 560

Vedoucí realizace

Ing. Jaroslav Čunát

+420 382 55 2760

Servis ventilátorů

Servis

+420 737 23 2955