Servis ZVVZ-ENVEN
ENGINEERING

Provádíme servis nejvyšší kvality v oblasti ekologie ovzduší, průmyslové vzduchotechniky, klimatizace, pneumatické dopravy a přesunu sypkých hmot.

Zajišťujeme kompletní servisní programy pro prevenci, předcházení havárií a zajištění provozní spolehlivosti. Jednotlivé programy jsou individuální k jednotlivým uživatelům a technologiím. Tyto činnosti slouží k získání informací o provozní způsobilosti a schopnostech dodaných provozovaných zařízení v souladu s novými požadavky provozovatelů (zákazníků) na zkvalitnění funkce zařízení, jeho lepší efektivnost a spolehlivost. Zajišťujeme revize tlakových nádob, filtroventilačních stanic civilních i vojenských krytů, měření vzduchotechnických parametrů zařízení, provozní vyvažování ventilátorů, frekvenční analýzu točivých strojů atd.

Dlouhodobý servis - Provádí se na základě servisní smlouvy v pravidelných intervalech. Na základě pravidelné činnosti je možné diagnostikovat stav zařízení, předikovat vznik možných poruch, míru opotřebení a dobu životnosti zařízení. K diagnostice zařízení používáme moderní metody, přístroje a výpočtová zařízení.

Jsme schopni pro dané technologie zajistit držení pohotovosti techniků a smluvní nástup na případnou poruchu či havárii (např.: zajištění provozu kotelny a el. odlučovače, ventilátoru v cukrovaru v průběhu kampaně atd.)

V rámci servisních služeb provádíme technickou pomoc, poradenství a konzultace zejména v těchto oblastech:

 • pneumatická doprava včetně tlakových nádob
 • mechanická doprava - šnekové dopravníky, spirálové dopravníky, pásová doprava, redlery, rotační podavače, atd.
 • elektrické odlučovače, včetně servisu zdrojů VVN a jejich řízení
 • látkové filtry - hadicové, kapsové, s pulzní regenerací, s regenerací zpětným proplachem, s mechanickou regenerací, včetně zdrojů tlakového vzduchu, redukčních stanic a čištění tlakového vzduchu
 • laboratorní analýzy filtračních elementů látkových filtrů
 • mechanické odlučovače - žaluziové, cyklony
 • filtroventilační stanice civilních i vojenských krytů
 • ventilátory - radiální, axiální, vícestupňové (diagnostika, prognostika, vyvažování)
 • měření a regulaci vzduchotechnických parametrů
 • měření korozního úbytku (vzduchovody, kouřovody, skříně apod.)
 • zajištění originálních náhradních dílů včetně montáže
 • zajištění drobných, středních i generálních oprav zařízení

Servisní zásah provádíme v těchto etapách:

 • prohlídka zařízení včetně diagnostiky
 • vyhodnocení prohlídky - technická zpráva o stavu zařízení včetně návrhu řešení opravy
 • předložení návrhu ke schválení
 • provedení vlastního servisního zásahu a nebo opravy
 • zaevidování provedeného zásahu

Důležité kontakty

+