Důležité kontakty


Obchodní úsek


Technický úsek

  • Vedoucí svářečské školy a střediska praktického vyučování

  • Miroslav Vachulka
  • +420 382 552 966
  • miroslav.vachulka@zvvz.cz