Program pro studenty a absolventy

Perspektiva absolventů vysokých a středních škol nejen s technickým zaměřením.

Studentům nabízíme v průběhu studia:

 • možnost zapojení se do stipendijního programu

 • finanční příspěvek na studium v průběhu školního roku

 • možnost vykonání odborné praxe

 • možnost konzultace bakalářských a diplomových prací

 • možnost stáží a brigád

Požadavky na uchazeče:

 • studium technického oboru příbuzného oblastem 

 • podnikání společnosti ZVVZ (strojírenství) 

 • dobré studijní výsledky

 • dobré znalosti cizího jazyka

 • zájem o další osobnostní rozvoj

Od stipendistů očekáváme:

 • uzavření stipendijní smlouvy se společností ZVVZ

 • účast na pracovní stáži ve společnosti ZVVZ v průběhu studia

 • po řádném dokončení studia nástup do zaměstnání ve společnosti ZVVZ


Jaké výhody přináší program ZVVZ studentům:

 • možnost získat pracovní zkušenosti ještě při studiu

 • možnost poznat firemní kulturu a zaměstnance v ZVVZ

 • možnost nástupu ihned po ukončení studia do zaměstnání


Chcete se na něco zeptat? Napište nám.