Spolupráce se školami

S vybranými školami již dlouhodobě spolupracujeme. Pořádáme odborné přednášky, prezentace a workshopy na zajímavá témata. Vyjma toho poskytujeme studentům stipendia, umožňujeme jim získat praktické zkušenosti v našich provozech nebo s nimi spolupracujeme při zadávání témat bakalářských, diplomových a disertačních prací.

  • SOŠ a SOU Milevsko

Spolupráce se SOŠ a SOU Milevsko

Středisko praktického vyučování

Středisko praktického vyučování bylo zřízeno v r. 1950 jako součást firmy
ZVVZ MACHINERY, a.s. a sloužilo k „výchově“ nových zaměstnanců, zejména v dělnických profesích. Po roce 1991, kdy na základě zákona o delimitaci se střední odborné učiliště stalo samostatným právním subjektem, zůstává Středisko praktického vyučování součástí ZVVZ MACHINERY, a.s. a nadále trvá úzká spolupráce ZVVZ MACHINERY, a.s.
a SOŠ a SOU Milevsko.

Středisko praktického vyučování zajišťuje dle školského zákona praktickou výuku žáků
a studentů strojírenských oborů SOŠ a SOU Milevsko na základě smlouvy.
Učni vykonávají praxi jednak v učňovské dílně, jednak přímo na výrobních střediscích ZVVZ MACHINERY, a.s. a podílejí se na produktivní práci na zakázkách.

Podporujeme následující obory:

  • mechanik strojů a zařízení
  • strojní mechanik
  • opravář zemědělských strojů Pracoviště je vybaveno moderními stroji a výuka je zajišťována jak zaměstnanci
ZVVZ GROUP, tak i zaměstnanci SOŠ a SOU Milevsko

Studentům s dobrými studijními výsledky můžeme nabídnout stipendium, případně základní svářečský kurz.