Pravidla a zásady společnosti

 • vysoká kvalita odborného řešení a realizace všech dodávek
 • návrh optimálních řešení s ohledem na cenu a rychlost dodávky
 • využívání nejnovějších poznatků v oboru a vývoj vlastních zařízení
 • pružná reakce na potřeby zákazníka a legislativní změny
 • využití nejlepší dostupné technologie (BAT)
 • maximální využití výpočetní techniky
 • předávání průvodní technické dokumentace v digitální formě
 • důsledné uplatňování projektového managementu
 • spolupráce s ověřenými výrobci a subdodavateli
 • důsledná kontrola výroby a montáže
 • dodržování plánovaných termínů dodávek
 • dodržování bezpečnosti práce