Kapitálové účasti ZVVZ GROUP

ZVVZ MACHINERY, a.s.

Obchodně-výrobní společnost, která vlastní know-how na dodávky ventilátorů, přepravníků, klapek a uzávěrů. Zajišťuje výrobu dle cizí dokumentace pro ZVVZ-Enven Engineering, a.s. i pro cizí odběratele. Je specializovaným dodavatelem pro firmu Megtec. Dodává klimatizační potrubí a tlumiče hluku pro lehké provozy.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

Obchodně-inženýrská společnost, která projektuje, dodává a realizuje zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek, zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot, zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren, klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra.

ZVVZ ENERGO, s.r.o.

Zajišťuje dodávky energií pro firmy ve skupině. Teplo zajišťuje i pro město Milevsko. Hlavní činností je výroba a rozvod tepelné energie, dodávky a rozvod elektrické energie, dodávky a rozvod vody, nákup a rozvod technických plynů, výroba a rozvod stlačeného vzduchu.

ZVVZ GROUP, a.s.

Zajišťuje holdingové činnosti a servisní činnosti pro dceřiné společnosti ve skupině.