Elektrické odlučovače

ZVVZ-Enven Engeneering, a.s. dodává suché horizontální komorové elektrické odlučovače (dále také jako EO) vlastní konstrukce pod obchodním označením EKF, EKG, EKH, EKO, EMO, EKK.

Tyto elektrické odlučovače jsou vysoce účinná a spolehlivá zařízení pro odlučování tuhých příměsí z odpadních a technologických plynů a svojí vysokou odlučivostí zaručují nízké úlety tuhých znečišťujících látek do ovzduší a plně vyhovují nejpřísnějším zákonům na ochranu ovzduší.