EO pro střední a velké zdroje

Elektrické odlučovače EKF, EKG, EKH a EKK se dodávají v široké rozměrové řadě, která je dána kombinací šířky délky a výšky aktivního prostoru elektrického odlučovače.

Vnitřní aktivní části elektrického odlučovače jsou konstrukčně řešeny tak, aby mohly být použity pro opravy a rekonstrukce všech dostupných typů elektrických odlučovačů domácí i zahraniční výroby.