Pneumatická doprava

ZVVZ-Enven Engineering, a.s. nabízí a dodává dle vlastního know-how pneumatickou dopravu na klíč i její jednotlivé komponenty.

Více o ZVVZ-Enven Engineering, a.s

Uplatnění pneumatické dopravy

Především jako součást odlučovacích vzduchotechnických systémů, zajišťující odsun zachycených tuhých částic a pro jejich skladování a expedici. Případně jako samostatné zařízení sloužící pro dopravu sypkých materiálů v nejrůznějších technologických procesech.

Pneumatickou dopravou je nazýván způsob dopravy sypkého materiálu, kde nosným médiem je vzduch, tedy přemísťování materiálu potrubím přímými nebo nepřímými dynamickými účinky proudící vzdušiny na dopravované částice.

Důležité kontakty

+