Servis

Poskytujeme servis pro vlastní výrobky ZVVZ i pro zařízení vyráběná jinými společnostmi.

Provádíme servis nejvyšší kvality v oblasti ekologie ovzduší, průmyslové vzduchotechniky, klimatizace, pneumatické dopravy a přesunu sypkých hmot, opravy, servis a repase cisternových návěsů a nástaveb nejen značky ZVVZ, ale i ostatních výrobců.

Zajišťuje servisní služby nejen pro výrobky vlastní produkce, ale i k zařízením vyrobeným jinými firmami.

Naší výhodou jsou mnohaleté zkušenosti, výborné technické zázemí, vlastní projekčně-konstrukční základna a kvalifikovaný personál.

Veškeré tyto činnosti provádíme jak v České republice, tak kdekoli jinde na světě.

Záruční servis

V záruční době provádíme pravidelné plánované kontroly specifikované v provozních předpisech a inspekčních plánech dodávaného zařízení.

Pozáruční servis

Provádíme kontrolu a diagnostiku zařízení, včetně návrhu doporučených oprav a jejich realizaci. Revize, opravy, dodávky náhradních dílů, optimalizaci provozování, inovace řízení.

Další významné obory působnosti

 • Filtroventilační stanice civilních i vojenských krytů
 • Ventilátory - radiální, axiální, vícestupňové
 • Měření a regulaci vzduchotechnických parametrů
 • Měření korozního úbytku
 • Zajištění originálních náhradních dílů včetně montáže
 • Zajištění drobných, středních i generálních oprav zařízení
 • Opravy a servis přepravníků
 • Vibradiagnostika
 • Optická měření
 • Optimalizace provozu
 • Vzduchotechnická měření
 • Záruční a pozáruční kontroly/revize
 • Zajištění údržby a oprav
 • Dodávky náhrandích dílů
 • Opravy a repase hliníkových tlakových nádob včetně revizních zkoušek
 • Vyprazdňovací systém návěsů
 • Přestavby
 • Lakování

Servisní program

Zajišťujeme kompletní servisní programy pro prevenci, předcházení havárií a zajištění provozní spolehlivosti. Jednotlivé programy jsou individuální k jednotlivým uživatelům a technologiím. Tyto činnosti slouží k získání informací o provozní způsobilosti a schopnostech dodaných provozovaných zařízení v souladu s novými požadavky provozovatelů (zákazníků) na zkvalitnění funkce zařízení, jeho lepší efektivnost a spolehlivost.

Zajišťujeme revize tlakových nádob, filtroventilačních stanic civilních i vojenských krytů, měření vzduchotechnických parametrů zařízení, provozní vyvažování ventilátorů, frekvenční analýzu točivých strojů atd.

Na servisních programech a divizi Servisu se spoluúčastní ZVVZ MACHINERY

Více o ZVVZ Machinery

Dlouhodobý servis

Provádí se na základě servisní smlouvy v pravidelných intervalech.

Na základě pravidelné činnosti je možné diagnostikovat stav zařízení, predikovat vznik možných poruch, míru opotřebení a dobu životnosti zařízení. K diagnostice zařízení používáme moderní metody, přístroje a výpočtová zařízení.

Jsme schopni pro dané technologie zajistit držení pohotovosti techniků a smluvní nástup na případnou poruchu či havárii (např.: zajištění provozu kotelny a el. odlučovače, ventilátoru v cukrovaru v průběhu kampaně, atd.)

Etapy servisního zásahu

 1. Prohlídka zařízení včetně diagnostiky
 2. Vyhodnocení prohlídky
 3. Předložení návrhu ke schválení
 4. Provedení vlastního servisního zásahu
 5. Zaevidování