Provoz Megtec

Provoz Megtec se zabývá kooperační výrobou pro americkou firmu Megtec v oblasti snižování emisí a likvidací zápachu pomocí termického spalování. Spolupracuje na výrobě zařízení určeného ke spalování metanu a konverze energie na energii elektrickou, nově se zaměřuje na výrobu zařízení pro absorpci karbonových látek. Do výrobního portfolia provozu spadá výroba sušáren pro polygrafický průmysl a bioplynových stanic včetně jejich kompletní montáže. Produktová řada byla rozšířena o AKV ventilační a výfukové systémy k plynovým turbínám a offshore stanicím.

Důležité kontakty

  • Vedoucí Provozu Služby

  • Ing. Petr Jindrák
  • +420 382 553 172
  • +420 737 233 172
  • petr.jindrak@zvvz.cz
+