Politika jakosti

Součástí strategického záměru firmy je neustálé rozšiřování a zlepšování stávajících a zavádění nových výrobků a služeb v dané podnikatelské oblasti. Jedním z rozhodujících požadavků vedení společnosti je trvalé zlepšování jejich vysoké kvality a zajištění minimálního zatížení životního prostředí provozem dodávaných zařízení a používaných technologií.

Pro další rozšíření svých podnikatelských aktivit a zajištění maximální spokojenosti zákazníků bude firma vytvářet podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků včetně vlastních zaměstnanců.

Zásady pro trvalé zvyšování kvality dodávaných produktů a zajišťování environmentálních požadavků ze strany ZVVZ MACHINERY, a.s.:

 • využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem. 
 • na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům 
 • důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce". 
 • prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb
 • průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu
 • rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě
 • při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií
 • při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů
 • trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí
 • při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí

K podpoře politiky jakosti a EMS se vedení ZVVZ MACHINERY, a.s. zavazuje:

 1. Využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem. 
 2. Na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům. 
 3. Důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce". 
 4. Prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb. 
 5. Průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu. 
 6. Rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě. 
 7. Při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií. 
 8. Při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů. 
 9. Trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí. 
 10. Při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí.

Quality policy

ZVVZ MACHINERY, a.s. ZVVZ MACHINERY, a.s. maintains and enhances the position of a reliable, trustworthy and technologically advanced partner. The company strictly applies a quality management system in conformity with the requirements of EN ISO 9001/2015 and EN ISO 3834-2 standards. 

All of the company’s processes and activities are aimed at meeting the needs and expectations of the customers while respecting the applicable legal regulations and requirements in the area of occupational safety and environment, and considering the company’s strategy. The company bases its good position on the market on its own know-how and sustainable technical development.

Quality policy goals

 1. To distribute products and provide high-quality services that meet the requirements and expectations of our customers by observing the delivery dates and a mutually advantageous price.
 2. To maintain and enhance the position of a certified manufacturer for advanced domestic and foreign companies with the required quality of the entire delivery and manufacturing process of securing contracts.
 3. To be the supplier (manufacturer) of products offered at optimal prices depending on the required quality of the services provided.
 4. To develop and increase the quality of all processes and procedures within the company in conformity with the requirements set out in EN ISO 9001:2015 and EN ISO 3834-2 standards.
 5. To develop a team of skilled and efficient employees with adequate motivation.
 6. To apply mutually beneficial supply relationships.

In order to achieve these goals, company management agrees to the following:

 1. In order to ensure the implementation of the quality policy, to provide the required resources using a planned approach.
 2. Quality management will form an integral part of job of the company’s top management which is unambiguously responsible for fulfilling the Quality Policy and the set quality objectives.
 3. To constantly improve the introduced quality management system according to the EN ISO 9001:2015 standard and to develop the welding quality system in according to the EN ISO 3834-2 standard.
 4. To implement any and all activities in accordance with the applicable legal and generally binding regulations and requirements of the customers.
 5. To implement necessary measures to prevent any customer claims or complaints and to meet customer expectations.

Certificates

 • certificate for quality management system according to EN ISO 9001, granted by TÜV NORD for engineering, development, production and service of environmental equipment, in particular for air treatment, waste disposal, ventilation, air-conditioning and pneumatic transport, as well as pressure vessels and production of rail vehicle parts
 • ČSN EN ISO 3834 certificate: Welding system with comprehensive quality requirements in relation to other product codes
 • certificate for manufacturing pressure vessels according to AD 2000 Merkblatt
 • certificate for manufacturing according to Directive 97/23/EC
 • certificate EN 1090 CPR Execution of steel structures and aluminium structures
 • certificate for manufacturing parts of railway vehicles according to ČSN EN 15085 and EN 15085 EN